DAVOR KOMAR ŠESTI NA SVIJETU

BISFED ažurirana svjetska rang lista - svibanj, 2019. - 01

AŽURIRANA SVJETSKA RANG LISTA – Ukupni poredak sa 22.5.2019.

DAVOR KOMAR 6-ti (od 159) na svijetu pojedinačno!
Melisa Osmanović na 42. mjestu.
(http://www.bisfed.com/world-ranking-2/)

Kao par u sklopu Hrvatske boćarske reprezentacije, Melisa Osmanović i Davor Komar zauzimaju 12-to mjesto (od 36) na Svjetskoj rang listi pojedinačno (http://www.bisfed.com/world-ranking-2/) i 6-to mjesto u paru u Europi.

BISFED-ažurirana-svjetska-rang-lista-svibanj-2019-05

Melisa Osmanović (u ženskoj kategoriji) i Davor Komar (u muškoj kategoriji), svaki zasebno, najtrofejniji su boćari s invaliditetom u Hrvatskoj.

Odlukom/Rješenjem Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Davor Komar kategoriziran je 2. kategorijom vrhunskog sportaša s invaliditetom Republike Hrvatske, a Melisa Osmanović 3. kategorijom vrhunskog sportaša s invaliditetom Republike Hrvatske.

BISFED-ažurirana-svjetska-rang-lista-svibanj-2019-03

Čestitamo od srca!!! Bravo!!!