Dokumenti kluba BKOSIŽ ‘ISTRIJANA’

Dokumenti kluba:

pdf icon Statut-BKOSIZ-ISTRIJANA.pdf
pdf icon BKOSIZ-rjesenje-UDU-osobe-ovlaštene-za-zastupupanje-od-23-9-2019

Zakoni:

pdf icon PRAVILNIK O IZVJ. U NEPR. RACUN. I REG. NEPR. ORG. 2015.pdf
pdf icon PRAVILNIK O NEPROF. RACUN. I RACUNSKOM PLANU 2014.pdf
pdf icon ZAKON  O UDRUGAMA – NOVI OD 01.10.2014.pdf
pdf icon ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UDRUGA 2014.pdf
pdf icon ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI 2012.pdf
pdf icon ZAKON O SPORTU 2007.pdf
pdf icon ZAKON O SPORTU SA SVIM IZMJ. I DOPUNAMA 2016.pdf

Ostali dokumenti:

pdf icon HSBI -PROPOZICIJE NATJECANJ U 2016.pdf
pdf icon BISFED -PRAVILA BOCANJA.pdf
pdf icon HPO – STATUT 2015.pdf
pdf icon HSBI – STATUT 2016.pdf
pdf icon HSBI PRAVILA PONASANJA SUDACA.pdf

Objavljeno u kategoriji