Himna ‘ISTRIJANA’

Riječi himne ‘ISTRIJANA’

Raste moja zelena, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’,
Ti si ljubav jedina, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’,

Tu u srcu mom, tu je njen dom,
Raste moja zelena, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’,
Raste moja zelena, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’,

Tu u srcu mom, tu je njen dom,
Raste moja zelena, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’,
Raste moja zelena, ‘ISTRIJANA’, ‘ISTRIJANA’, OLE!