Kontakti

Puni naziv:
Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske Županije ‘ISTRIJANA’
Boccia Club of persons with disabilities Istrian County ‘ISTRIJANA’

Skraćeni naziv:
BKOSIŽ ‘ISTRIJANA’
BCPWDIC ‘ISTRIJANA’

trg-na-mostu-2-lokacija-bk-istrijana

Sjedište: Trg na mostu 2, 52 100 Pula
OIB: 89555388498
MB: 2235536
IBAN: HR4123400091110285450, otvoren kod Privredne Banke Zagreb
TEL: 00385 (0) 91 665 2222
FAX: 00385 (0) 52 217 242
e-mail: bkosiiz.istrijana[a]yahoo.com | istrijana.istra[a]gmail.com

trg-na-mostu-2 mapa