ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA KLUBA

DAVORU KOMARU JEDNOGLASNO NOVI ČETVEROGODIŠNJI MANDAT!!!

Cijenjeni prijatelji, suradnici, volonteri, članovi, sa velikim zadovoljstvom obavještavamo vas da 12. ožujka 2019. godine u maloj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli (Trg kralja Tomislava 7), održana sjednica redovne Izborne Skupštine našeg Kluba.

Izborna skupština BKOSIŽ Istrijana ožujak 2019 - 1

Na Skupštini je jednoglasno izabrano novo vodstvo Kluba za razdoblje 2019.-2023. godine.

Predsjednik, Davor Komar iz Pule

Davor Komar, predsjednik Kluba

Dopredsjednica, Nives Lukšić i Jurani pokraj Pićna

Tajnik, Tina Lorencin iz Pule

Upravni odbor; Nives Lukšić, Melisa Osmanović iz Pule, Marina Relić iz Kanfanara, Nataša Gašparini-Milanović iz Gračišća i Zoran Peruško iz Peruški

Nadzorni odbor Kluba; Robert Raste iz Pule, Sabina Brezac iz Valbandona i Adriano Stihović iz Lindara

Predstavnici Kluba u Skupštini Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, Davor Komar i Nives Lukšić

Predstavnici Kluba u Skupštinu Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, Davor Komar i Tina Lorencin

Izborna skupština BKOSIŽ Istrijana ožujak 2019

Skupština Kluba donijela je i novi Strateški plan rada i financijskog plana rada Kluba za razdoblje 2019.-2023. godine i Operativni i financijski plana rada Kluba za 2020. godinu.
I sve ostale točke dnevnog reda sjednice Izborne Skupštine, izglasane su jednoglasno!
Čestitamo!!!