O boćanju za osobe s invaliditetom

Boćanje za osobe s invaliditetom dvoranski je jedini paraolimpijski sport kojim se mogu službeno – profesionalno ‘baviti’ isključivo osobe sa najtežom vrstom invaliditeta, odnosno sa 100% tjelesnim oštećenjem ruku i nogu.

Boća se specijalnim kožnim boćama punjenim specijalnom smjesom/pijeskom (promjera 9 centimetara i težine 30 dkg).

posebne kožne boće

Boćanje se dijeli na 4 paraolimpijske kategorije;

  • BC1 (boćari oboljeli od cerebralne paralize kojima boće priprema i dodaje asistent),
  • BC2 (boćari oboljeli od cerebralne paralize koji boćaju samostalno),
  • BC3 (boćari koji igraju sa specijalnim spravama i uz pomoć asistenta koji priprema boće i spravu),
  • BC4 (najzahtjevnija i najzastupljenija kategorija namijenjena boćarima svih vrsta invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) koji boćaju samostalno).

Postoji i ‘neparaolimpijska’ kategorija BC5, namijenjena osobama s invaliditetom bez obzira na njihov stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja.